Jednostką rozliczeniową jest strona tekstu, która liczy 1800 znaków (tłumaczenie zwykłe) i 1125 znaków (tłumaczenie przysięgłe).

Tłumaczenia pisemne:
Z języka ukraińskiego na język polski – 24,00 zł
Z języka rosyjskiego na język polski – 23,00 zł
Z języka polskiego na język ukraiński – 35,00 zł
Z języka polskiego na język rosyjski – 30,00 zł

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO
ZA TŁUMACZENIA ZAŚWIADCZONE STRONY OBLICZENIOWEJ 1125 ZNAKÓW

wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702)

  GRUPA JĘZYKOWA
Tłumaczenie na język polski I (język rosyjski) II (język ukraiński)
1 strona tłumaczenia (100%) 23 zł 24,77 zł
1 strona tłumaczenia  tekstów zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną (125 %) 28,75 zł 30,96 zł
1 strona tłumaczenia  tekstów sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, tekstów trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii (125 %) 28,75 zł 30,96 zł
sprawdzenie i poświadczenie dostarczonego tłumaczenia (50%) 11,50 zł 12,40 zł
strona tłumaczenia sporządzona w dniu zlecenia (150%) 34,50 zł 37,16 zł
Tłumaczenie na język obcy I (język rosyjski) II (język ukraiński)
1 strona tłumaczenia (100 %) 30,07 zł 35,38 zł
1 strona tłumaczenia  tekstów zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną (125 %) 37,59 zł 44,22 zł
1 strona tłumaczenia  tekstów sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, tekstów trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii (125 %) 37,59 zł 44,22 zł
sprawdzenie i poświadczenie dostarczonego tłumaczenia (50 %) 15,04 zł 17,69 zł
sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę (30 %) 9,02 zł 10,61 zł
sporządzenie i zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym (50 %) 15,04 zł 17,69 zł
strona tłumaczenia sporządzona w dniu zlecenia (150%) 45,11 zł 53,07 zł
1 godzina tłumaczenia ustnego (130 % stawki za tłumaczenie 1 strony) 39,09 zł 45,99 zł

Grupy językowe:

I grupa językowa:
język angielski, francuski, niemiecki, rosyjski
II grupa językowa:
inne języki europejskie i język łaciński

 

o firmie :: usługi :: klienci :: cennik :: kontakt

© Copyright and Design by CYBERNET s.c. 2005-07
Wszelkie prawa zastrzeżone!